THỜI GIAN THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CỦA ĐỢT 0 CÒN LẠI LÀ
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2023”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày        tháng năm 2023

 

Số:           /TL-BTCCT

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

Căn cứ Kế hoạch số41/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”; (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”.

2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lưu ý:Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chứctham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

3.Nội dung thi

a) Nội dung thi bao gồm: Pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự, Dân sự; Lao động, Giao thông; Biển đảo Việt Nam, An ninh mạng, Phòng, chống tham nhũng, Khiếu nại, Tố cáo, Bảo hiểm y tế, Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống rửa tiền;  Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Nghĩa vụ quân sự.

b) Nội dung thi: Sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi tương ứng với các lĩnh vực pháp luật trong mỗi đợt thi được Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo cụ thể trên Trang web của Cuộc thi.

4. Quy mô cuộc thi

Thời gian thi từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 24/9/2023, được tổ chức thành 05 đợt thi gồm 20 tuần thi.

- Đợt 1: Từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 04/6/2023. (04 tuần)

- Đợt 2: Từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 02/7/2023. (04 tuần)

- Đợt 3: Từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 30/7/2023. (04 tuần)

- Đợt 4: Từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 27/8/2023. (04 tuần)

- Đợt 5: Từ ngày 28/8/2023 đến hết ngày 24/9/2023. (04 tuần)

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀCÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ:https://timhieuphapluat.soctrang.gov.vn

b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tửcó kết nối Internet.

c) Cách thức đăng ký:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm số điện thoại mật khẩu tự chọn và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:

+ Họ và tên (*):

+ Ngày, tháng, năm sinh (*):

+ Đơn vị dự thi (*):

+ Số CMND/CCCD:

+ Email:

- Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

 (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc).

- Trường thông tin về đơn vị dự thi để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

- Thí sinh nhập thông tin về họ và tên. Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống.

Đối với thông tin đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn đơn vị dự thi theo 03 đối tượng là (Cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; thí sinh tự do) tương ứng với đơn vị của mình.

e) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

2. Cách thức thi

a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://timhieuphapluat.soctrang.gov.vn.

b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.

c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi.

d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm(dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).

e) Sau khi thi xong, nếu thí sinh lần đầu thi sẽ cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ để Ban Tổ chức có cơ sở trao thưởng khi đạt giải.

III. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG

1.Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

a) Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

b) Thời gian hoàn thành bài thi.

2. Phương pháp tính điểm

a) Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 01 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Mỗi câu hỏi thí sinh có tối đa 60giây để trả lời. Sau thời gian trên bài thi sẽ hiển thị câu hỏi tiếp theo và thí sinh không trả lời được các câu hỏi đã bỏ qua.

b) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 10 điểm.

Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 50 lần/ngày. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ tính điểm và thống kê đối với những lượt thi đạt từ 03 điểm trở lên. Giải thưởng chung cuộc là kết quả của 20 tuần thi.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng theo Thể lệ này để xem xét trao giải.

VI.THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

1. Thời gian công bố danh sách 10 thí sinh đạt kết quả cao nhất của từng tuần thi là 03 ngày kể từ ngày kết thúc tuần thi. Thời hạn khiếu nại là trong vòng 02 ngày kể từ ngày công bố danh sách.

2. Thời gian công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả chung cuộc.

3. Thời gian trao giải: Dự kiến ngày 09/11/2023.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Xét giải thưởng        

a) Giải cá nhân hàng tuần

- Mỗi tuần sẽ có 10 giải dành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất, phân bổ số lượng giải thưởng theo đối tượng dự thi như sau:

+ Công chức, viên chức: 05.

+ Học sinh, sinh viên: 03.

+ Thí sinh tự do: 02.

- Thứ tự tiêu chí xếp hạng như sau:

+ Tổng điểm thi của thí sinh lớn nhất.

+ Tổng thời gian thi ít nhất.

+ Tổng lượt thi ít nhất.

Mỗi thí sinh chỉ được xét giải thưởng tuần 01 lần cho mỗi đợt thi. Kết quả của các tuần thi không được xét giải thưởng tuần vẫn được sử dụng để xét giải thưởng chung cuộc theo quy định tại điểm b của khoản này.

b) Giải chung cuộc

Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét chung cho 20 tuần thi theo kết quả chung cuộc.

- Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi của 20 tuần cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

+ Tổng điểm thi lớn nhất.

+ Tổng thời gian thi ít nhất.

+ Tổng lượt thi ít nhất.

- Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

+ Tổng số lượng thí sinh dự thi.

+ Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

+ Tổng số lượt thi.

Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

+ Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

+ Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

+ Tổng số lượt thi: 10 điểm.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

2. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải dành cho cá nhân hàng tuần và giải dành cho tập thể, cá nhân chung cuộc.

a) Giải cá nhân hàng tuần: Mỗi tuần sẽ có 10 giải dành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

b) Giải chung cuộc gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể

- Giải thưởng cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích.

- Giải thưởng tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng cá nhân hàng tuần

Mỗi giải trị giá 300.000 đồng được trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp qua số điện thoại theo tài khoản thí sinh đã đăng ký.

b) Giải thưởng chung cuộc

- Giải cá nhân:

+ Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Giải tập thể

+ Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

a) Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, số 197 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

b) Điện thoại:(0299)3825 001 hoặc gặp bà Lê Thị Thúy Vi - Tổ Thư ký Cuộc thi - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.Email: pbgdplstpst@gmail.com

2. Hỗ trợ về kỹ thuật

Điện thoại (zalo):0939.698.861 – Bộ phận kỹ thuật.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2023”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ Cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, người tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi;

- Các sở, ban, ngành, MTTQVN tỉnh, đoàn thể, các hội;

- Các ban đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;

- Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Báo Sóc Trăng,Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng;

- UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký) 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Phạm Tuân

 

LIÊN H

© 2023 - Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng & Thiết kế bởi 0974.04.66.99