THỜI GIAN THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CỦA ĐỢT 0 CÒN LẠI LÀ
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ ( 05/05/2023 )
 
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 19 ( 22/09/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 18 ( 15/09/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 17 ( 08/09/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 16 ( 31/08/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 15 ( 25/08/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 14 ( 17/08/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 13 ( 11/08/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 12 ( 04/08/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 11 ( 28/07/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 10 ( 20/07/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 09 ( 14/07/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 08 ( 05/07/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 07 ( 29/06/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 06 ( 23/06/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 05 ( 15/06/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 04 ( 07/06/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 03 ( 02/06/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 02 ( 24/05/2023 )
+ Danh sách cá nhân đạt giải tuần 01 ( 16/05/2023 )

LIÊN H

© 2023 - Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng & Thiết kế bởi 0974.04.66.99