THỜI GIAN THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CỦA ĐỢT 0 CÒN LẠI LÀ
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY

1. Xét giải thưởng        

a) Giải cá nhân hàng tuần

- Mỗi tuần sẽ có 10 giải dành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất, phân bổ số lượng giải thưởng theo đối tượng dự thi như sau:

+ Công chức, viên chức: 05.

+ Học sinh, sinh viên: 03.

+ Thí sinh tự do: 02.

- Thứ tự tiêu chí xếp hạng như sau:

+ Tổng điểm thi của thí sinh lớn nhất.

+ Tổng thời gian thi ít nhất.

+ Tổng lượt thi ít nhất.

Mỗi thí sinh chỉ được xét giải thưởng tuần 01 lần cho mỗi đợt thi. Kết quả của các tuần thi không được xét giải thưởng tuần vẫn được sử dụng để xét giải thưởng chung cuộc theo quy định tại điểm b của khoản này.

b) Giải chung cuộc

Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét chung cho 20 tuần thi theo kết quả chung cuộc.

- Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi của 20 tuần cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

+ Tổng điểm thi lớn nhất.

+ Tổng thời gian thi ít nhất.

+ Tổng lượt thi ít nhất.

- Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

+ Tổng số lượng thí sinh dự thi.

+ Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

+ Tổng số lượt thi.

Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

+ Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

+ Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

+ Tổng số lượt thi: 10 điểm.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

2. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải dành cho cá nhân hàng tuần và giải dành cho tập thể, cá nhân chung cuộc.

a) Giải cá nhân hàng tuần: Mỗi tuần sẽ có 10 giải dành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

b) Giải chung cuộc gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể

- Giải thưởng cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích.

- Giải thưởng tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng cá nhân hàng tuần

Mỗi giải trị giá 300.000 đồng được trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp qua số điện thoại theo tài khoản thí sinh đã đăng ký.

b) Giải thưởng chung cuộc

- Giải cá nhân:

+ Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- Giải tập thể

+ Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

 

LIÊN H

© 2023 - Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng & Thiết kế bởi 0974.04.66.99